O laboratoři…

430true dots topright 200true true 800http://hrlab.upol.cz/wp-content/plugins/thethe-image-slider/style/skins/frame-white
 • 5000 slideleft false 60 bottom 30
  Slide6
 • 5000 slideleft false 60 bottom 30
  Slide7
 • 5000 slideleft false 60 bottom 30
  Slide9
 • 5000 slideleft false 60 bottom 30
  Slide11
 • 5000 slideleft false 60 bottom 30
  Slide13
 • 5000 slideleft false 60 bottom 30
  Slide14
 • 5000 slideleft false 60 bottom 30
  Slide17

Studentská laboratoř lidských práv je povinně volitelným předmětem zavedeným na PF UP v Olomouci v rámci projektu Law4Life  („Právní vzdělání pro celý život“, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.0290).

Hlavní náplň předmětu spočívá v analýze a simulovaném řešení aktuálních lidsko-právních otázek, diskusích,  monitoringu rozhodovací činnosti orgánů ochrany lidských práv. Výuka je organizována volně, hlavní část práce spočívá v samostatné výzkumné a analytické práci studentů.

Autonomní práce je doplněna o diskusní kolokvia, filmové projekce, střetnutí s praktiky a spolupráci s partnery (např. Liga lidských práv) na jejich projektech.

Studenti absolvující tento kurz získají hlubší znalost o fungování mechanismů ochrany lidských práv, komparační přehled o jednotlivých systémech, schopnost analyzovat aktuální problémy a dovednosti důležité pro praxi v rámci „Human Rights Advocacy.“